Počet záznamů: 1

Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka

 1. 1.
  0363978 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vajdlová, Miloslava
  Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka.
  [Orthographic Particularities of the Holograph Record of Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta by Martin Kabátník.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 152-166. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * orthographic particularities * handwriting * early digraphic orthography * loan
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 Martina Kabátníka je spolu s Deníkem panoše Jaroslava nejstarším původním česky psaným cestopisem. Původní zápis památky, rukopis uložený pod signaturou O 35 v Archivu Pražského hradu, je psán mladším spřežkovým pravopisem, písař částečně užívá i diakritická znaménka a pokouší se zavést značení měkkých/příznakových konsonantů. Kvantitu značí pouze u koncového e. Shodné jevy i totožná slova píše různě, při zápisu postupuje značně nesystematicky. Celkově je rukopis nereprezentativním zápisem diktovaného textu určeným spíše k zaznamenání, než dalšímu šíření zapsaného sdělení.

  Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 by Martin Kabátník along with Deník panoše Jaroslava is the oldest original book of travels written in Czech. Its original record, the handwriting saved with a signature O 35 in Prague’s Castle Archive, is written in early digraphic orthography; partially, the scrivener uses also diacritical marks and tries to establish marking of soft/unmarked consonants. Quantity is marked only in case of terminal e. The same phenomenona as well as words are written differently – during his record, the scrivener works very unsystematically. On the whole, the handwriting is an unrepresentative record of the dictated text intended more for remark than for another spreading of the written information.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199584