Počet záznamů: 1

Specifické rysy pravopisného systému ve Slovníku klementinském (1455)

 1. 1.
  0363971 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Voleková, Kateřina
  Specifické rysy pravopisného systému ve Slovníku klementinském (1455).
  [Specific Features of the Orthography in the Dictionary of Clementinum (1455).]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 108-119. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * orthography * Latin-Czech dictionary * bilingualism * orthographical code * grapheme
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se věnuje specifickým rysům pravopisnému systému v latinsko-českém Slovníku klementinském z poloviny 15. století, které jsou ovlivněny subjektivními a objektivními faktory: pravopisnými zvyklostmi písaře a specifickými vlastnostmi slovníkového textu, jako je dvojjazyčnost textu a stručný heslovitý zápis.

  The paper focuses on the orthographical form of the Latin-Czech Dictionary of Clementinum from the middle of the 15th century. The orthographical form is determined by subjective and objective factors: the scribe’s orthographical habits and the specific characteristics of the dictionary text, including the bilingualism of the text and the brief record, consisting of subject words in the dictionary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199578