Počet záznamů: 1

Několik literárněteoretických poznámek k novele a dramatu Dům u tonoucí hvězdy

 1. 1.
  0363881 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Merenus, Aleš
  Několik literárněteoretických poznámek k novele a dramatu Dům u tonoucí hvězdy.
  [A Few Literary Theoretical Notes on the Novella and Drama Dům u tonoucí hvězdy.]
  Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2009 - (Kudrnáč, J.; Nováková, L.; Urválková, Z.; Fránek, M.; Novotná, M.; Riedlbauchová, T.), s. 175-187. ISBN 978-80-7294-346-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zeyer, Julius * dramatization * adaptation * Derfler, František
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Tématem předkládaného článku je problematika dramatizací literárních děl v rámci jejich vztahů s literárním a divadelním uměním. Text se snaží nalézt základní charakteristiky fenoménu dramatizací a dále pak definovat dva její základní typy; dramatizaci v užším a širším slova smyslu. Studie se primárně zaměřuje na tzv. dramatizaci v užším slova smyslu, která je definována jako adaptační proces a také jako výsledek tohoto procesu transformace literárního textu v text dramatický. Dramatizace jako proces a výsledek procesu mezitextové transformace je nahlížena prostřednictvím teorie fikčních světů, která se jeví pro tuto oblast zkoumání velmi produktivní, především díky pojmům intezionální a extenzionální složky textového světa, jež pomáhají otevřít otázku míry fixace a přenositelnosti konkrétního významu mezi konkrétními typy literárních textur. Teoretické postuláty z první části studie jsou ověřovány prostřednictvím analýzy textu dramatizace Dům u tonoucí hvězdy Františka Derflera.

  The theme of the presented article is the problem of the literary dramatizations and their relation to literature and theatre. We are attempting to discover some of their fundamental characteristics and to define what dramatization is in the narrow sense of the word, as a process or a result of the process of adaptation of one text into another one which has a formal shape of a dramatic text. The process and the result of dramatization is also regarded from the point of view of the theory of fiction worlds, which helps us, due to the notions of the intensional and extensional components of the work, to open up the problem of the fixation of sense on the particular form of the texture. Finally, we are trying to verify our theoretical presumptions on a concrete work, which is the text of the dramatization of Dům U tonoucí hvězdy by František Derfler.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199508