Počet záznamů: 1

Crimen laesae maiestatis a panovník jako garant práva ve velkomoravském prostředí 9. století

 1. 1.
  0363868 - SLU-S 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlíková, Lubomíra
  Crimen laesae maiestatis a panovník jako garant práva ve velkomoravském prostředí 9. století.
  [Crimen laesae maiestatis (the crime of the Majesty offense) and the ruler as a guarantor of law in the 9th century Great Moravian milieu.]
  Konštantínove listy. Roč. 4, - (2011), s. 41-53 ISSN 1337-8740
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB0810026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: history * Great Moravia * Great Moravian law * Slavonic law * Byzantine law
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2011/09/konstantinove-listy-2011-prispevky.pdf http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2011/09/konstantinove-listy-2011-prispevky.pdf

  Prezentovaný článek se zabývá rolí středověkého vládce jako nejvyššího garanta středověkého práva ve velkomoravském prostředí 9. století. Autorka zkoumá crimen laesae maiestatis ve slovanském prostředí 9. století a analyzuje velkomoravské právní dokumenty. Ve svém článku tyto právní kodifikace srovnává a konfrontuje s byzantským právem, které pro ně bylo vzorem.

  The presented article is dedicated to the role of medieval ruler as a supreme guarantor of the medieval law in the 9th century Great Moravian milieu. The author deals with the crimen laesae maiestatis in the 9th century Slavonic milieu and analyses the Great Moravian legal documents. In her article she compares and confronts these Great Moravian legal codifications with the Byzantine law, which served as a model.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199500