Počet záznamů: 1

ZTPI - Zimbardův dotazník časové perspektivy

 1. 1.
  0363812 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lukavská, K. - Klicperová-Baker, Martina - Lukavský, Jiří - Zimbardo, P.G.
  ZTPI - Zimbardův dotazník časové perspektivy.
  [ZTPI – Zimbardo Time Perspective Inventory – Czech validation study.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 4 (2011), s. 356-373 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: time perspective * Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) * psychometric measures
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011

  Příspěvek prezentuje českou verzi amerického dotazníku časové perspektivy (Zimbardo Time Perspective Inventory – ZTPI). Česká verze dotazníku ZTPI byla administrována v letech 2003 a 2008 reprezentativním souborům české populace (N=2030). Byla zjišťována vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa) a přiléhavost struktury dotazníku (konfirmační faktorová analýza). Dále byla provedena podrobná položková analýza a explorační faktorová analýza. Vnitřní konzistence byla různě vysoká pro jednotlivé škály (Cronbachovo alfa od 0,66 do 0,85). Konfirmační faktorová analýza ukázala odchylky struktury dotazníku od sebraných českých dat, bylo však dosaženo srovnatelných hodnot s kulturně nejbližší litevskou verzí dotazníku. Autoři uzavírají, že česká verze dotazníku ZTPI je použitelná v psychologickém výzkumu i praxi.

  The article introduces the Czech version of the ZTPI - Zimbardo Time Perspective Inventory. The Czech version of the ZTPI was administered in 2003 and 2008 to representative samples in the Czech Republic (N=2030). The internal consistency (Cronbach alpha) was investigated and the questionnaire structure was verified by a confirmatory factor analysis. Additionally, a detailed item analysis and an exploratory factor analysis were performed. The internal consistency (Cronbach alpha) of individual scales ranged from 0.66 to 0.85. Confirmatory factor analysis revealed some discrepancies between the obtained Czech data and the questionnaire structure; these results were comparable to those obtained by the culturally closest, Lithuanian, version of ZTPI. The authors conclude that despite some irregularities this Czech version of ZTPI is suitable for both psychological research and practical applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199468