Počet záznamů: 1

Migrace a rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace

 1. 1.
  0363782 - UEK-B 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Brázová, V. K. - Ezzeddine, P. - Gladišová, l. - Glazar, O. - Klípa, O. - Levrincová, P. - Mikeš, A. - Říhová, M. - Schroth, J. - Sládková, L. - Stojanov, Robert - Strielkowski, Wadim
  Migrace a rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace.
  [Migration and Development. Development Potential of International Migration.]
  Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2011. 256 s. ISBN 978-80-87404-10-2
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: migration * development * development potential * international migration
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato publikace má za cíl odpovědět mimo jiné na otázky, jakým způsobem může přispět migrace k rozvoji, jestli lze použít remitencí jako soukromých zdrojů pro rozvoj, jestli podporuje diaspora investice a rozvoj v zemích původu aj. Důvodem sepsání monografie byla snaha soustředit do jednoho celku dílčí témata, které spolu úzce souvisí, vzájemně se doplňují, ovlivňují a prolínají, tvoří společné zákonitosti a měla by být předmětem dalšího studia.

  This publication aims to answer the questions, among others, how migration can proceed to develop, if you can use private flows such as remittances to the development, if diaspora supports investments and development in countries of origin, etc. This monograph is an effort to focus on issues that are closely related, complement each other, interact and overlap, are common patterns and should be subject to further research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199448