Počet záznamů: 1

GC/MS Analysis of Three Amaryllidaceae Species and Their Cholinesterase Activity

 1. 1.
  0363521 - UOCHB-X 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cahlíková, L. - Benešová, N. - Macáková, K. - Urbanová, Klára - Opletal, L.
  GC/MS Analysis of Three Amaryllidaceae Species and Their Cholinesterase Activity.
  Natural Product Communications. Roč. 6, č. 9 (2011), s. 1255-1258 ISSN 1934-578X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Nerine undulata * Scadoxus multiflorus * Sprekelia formosissima * GS/MS * acetylcholinesterase
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.242, rok: 2011

  Alkaloid extracts of three Amaryllidaceae species were studied with respect to their cholinesterases activity and alkaloid patterns.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199340