Počet záznamů: 1

Archeogenetika. Mitochondriální DNA a migrace Homo sapiens

 1. 1.
  0363428 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Viktor
  Archeogenetika. Mitochondriální DNA a migrace Homo sapiens.
  [Archaeogenetics. Mitochondrial DNA and migration of Homo sapiens.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 13-17 ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/1587; GA MŠk ME 917
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeogenetics * migrations * mitochondrial DNA
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Tento článek představuje teorii Out of Africa širší čtenářské obci. Tato teorie je založena na archeologických a antropologických nálezech ve východní Africe a jižní Asii, ale podporují ji také molekulárně genetické analýzy. Dále jsou diskutovány i některé archeogenetické výzkumné programy, na nichž se Archeologický ústav AV ČR v Praze aktivně podílí.

  This article presents the "Out of Africa" theory to wider readership. This theory is supported today by archaeological and anthropological findings in East Africa and South Asia and also by molecular genetic analyses. Furthermore, some archaeogenetic research programs in the Arabian Peninsula and African Sahel, where the Institute of Archaeology in Prague is actively involved, are further discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006533