Počet záznamů: 1

Helquaty: hybridy helicenů a viologenů jako nový objekt chemického výzkumu

 1. 1.
  0363319 - UOCHB-X 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Teplý, Filip
  Helquaty: hybridy helicenů a viologenů jako nový objekt chemického výzkumu.
  [Helquats: Helicene-Viologen Hybrids as a Novel Object of Chemical Research.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 7 (2011), s. 506-513 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: helical dication * N-heteroaromatic cation * [2+2+2] cycloaddition
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011

  Helquaty jsou nové helikální dikationty, které kombinují strukturní charakteristiky dvou privilegovaných tříd látek - helicenů a viologenů. Tento referát pojednává o původu a současném stavu chemie helquatů se zaměřením na tří- a čtyřkrokové syntézy. Hnací silou v této nové oblasti bádání je příslib rozmanitých aplikací inspirovaný chemií viologenů a helicenů. Helquaty jsou synteticky velmi snadno dostupné chemické sloučeniny.

  Helquats are novel helical dications combining features of two privileged classes of compounds – helicenes and viologens. This review discusses the origin and current status of helquat chemistry focusing on three- and four-step synthetic routes. Driving forces in this freshly opened territory are the prospects of versatile applications inspired by chemistries of both viologens and helicenes. These novel chemical compounds are readily accessible.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199287