Počet záznamů: 1

Prieskum dreveného krovu meštianskeho domu v Albrechticiach v Jesenicku

 1. 1.
  0363227 - UTAM-F 2012 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Marchevka, M. - Kloiber, Michal - Bobeková, E. - Bláha, J.
  Prieskum dreveného krovu meštianskeho domu v Albrechticiach v Jesenicku.
  [Survey of Wooden Truss of a Citizen House in Albrechtice, Jeseniky Mts.]
  Stavebné materiály. VII, č. 4 (2011), s. 26-28 ISSN 1336-7617
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GPP105/10/P573
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wood degradation * nondestructive Testing * roofs
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Cieľom stavebno-technického prieskumu dreveného krovu meštianskeho domu v meste Albrechtice neďaleko Krnova bolo detailné vyhodnotenie aktuálneho stavu, určenia porúch a kvantifikovania poškodenia drevených prvkov v krove. Na základe prieskumu, ktorý sa vykonal zmyslovými a prístrojovými metódami, sa následne navrhol spôsob sanácie krovu.

  The survey of the construction and technical state of a wooden truss of a citizen house in Albrechtice near Krnov in the Jeseniky Mts. aimed at a detailed assessment of the current condition, identification of defects and quantification of damage of the truss wooden elements. Based on the survey, which was conducted by means of sensory and instrumental methods, the best way of the truss reconstruction was proposed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199239