Počet záznamů: 1

Habsburkové na českém trůnu a jejich zájem o alchymii a okultní nauky

 1. 1.
  0363220 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Purš, Ivo
  Habsburkové na českém trůnu a jejich zájem o alchymii a okultní nauky.
  [Habsburg dynasty on the Czech throne and their interest in alchemy and occult sciences.]
  Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha: Artefactum, 2011 - (Purš, I.; Karpenko, V.), s. 93-128. ISBN 978-80-86890-33-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800330901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: history of science * history of alchemy * art history
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Kapitola se zabývá vývojem zájmu prvních Habsburků na českém trůnu Ferdinanda I. a Maxmiliána II. o alchymii a okultní nauky, se zvláštním přihlédnutím k postavě arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, který byl místodržícím v Čechách v letech 1547 – 1563.

  The focus of this chapter is on interest of the first Habsburgs on the Czech throne, Ferdinad I and Maxmilian II, in alchemy and occult sciences, with special focus on the figure of Ferdinand II, Archduke of Further Austria who was in charge of the administration of Bohemia in the years 1547 – 1563.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199233