Počet záznamů: 1

Vliv chemické degradace povrchových vrstev na mechanické vlastnosti dřeva

 1. 1.
  0363126 - UTAM-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Drdácký, Miloš - Kloiber, Michal - Frankl, Jiří - Bryscejn, Jan - Tippner, J.
  Vliv chemické degradace povrchových vrstev na mechanické vlastnosti dřeva.
  [The effect of chemical degradation of surface layers on mechanical properties of wood.]
  TZB-info. Roč. 4, č. 4 (2011), s. 280-291 ISSN 1801-4399
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wood degradation * fire retardant * mechanical properties * tensile strength * hardness
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
  http://stavba.tzb-info.cz/historicke-stavby/7691-vliv-chemicke-degradace-povrchovych-vrstev-na-mechanicke-vlastnosti-dreva

  Cílem výzkumu bylo zjištění vlivu chemické degradace povrchových vrstev dřevěných konstrukčních prvků na jejich mechanické vlastnosti a hloubky, do které toto poškození zasahuje. Degradaci povrchových vrstev dřeva konstrukčních prvků způsobily chemické reakce některých sloučenin obsažených v protipožárních nátěrech v minulosti opakovaně aplikovaných na dřevěné konstrukce historických objektů. K takovým chemikáliím patří např. síran amonný a fosforečnan amonný. Tento příspěvek představuje experimentální postupy a výsledky získané při měření mechanických vlastností v poškozené vrstvě rozvlákněného dřeva a na dřevě bez poškození. Sledována byla pevnost dřeva v tlaku, tahu a jeho tvrdost. Výsledky experimentů prokázaly ztrátu soudržnosti a změny mechanických vlastností dřeva pouze v tenké povrchové vrstvě.

  The aim of the research was the determination of the effect of chemical degradation on the surface layers of wooden constructional elements and their mechanical properties and also the depth which the damage reaches. The degradation of wood surface layers was caused by chemical reactions of some compounds contained within fire-prevention coatings applied repeatedly on wooden constructions of historic buildings in the past. These include e.g. ammonium sulphate and ammonium phosphate. This paper presents experimental procedures and results obtained through measuring of mechanical properties in the damaged layer of fibrillated wood and in wood without damage. The observed properties were wood compressive and tensile strength and wood hardness. The results proved a loss in cohesion and changes in mechanical properties only in a thin surface layer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199199