Počet záznamů: 1

Znárodněný klasik. Jiráskova akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády

 1. 1.
  0363121 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šámal, Petr
  Znárodněný klasik. Jiráskova akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády.
  [Socialised classic: Action "Jirásek" as a device of legitimization of the communist goverment.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 457-472. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Jirásek, Alois * Communism * hussitism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie zachycuje přípravy tzv. Jiráskovy akce, která se stala jednou z největších propagandistických kampaní stalinského období v Československu s cílem bezvýhradně prosazovat dílo Aloise Jiráska. Autor prezentuje tezi, že aktualizace hodnot symbolizovaných Jiráskovými díly představovala možnost sociálního začlenění občanů, kteří se neztotožnili s komunistickou ideologií.

  The study sketches the preparations of the so called Jirásek Campaign, which became one of the largest propagadistic drivers of Czechoslovak Stalinism with task of the overall promotion od Alois Jirasek´s work. The author presents the thesis that the update of the values symbolised by Jirásek allowed the social inclusion of those citizens who did not identify with communist ideology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199195