Počet záznamů: 1

"U vody stopen v klínu klín". Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové

 1. 1.
  0363106 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Košnarová, Veronika
  "U vody stopen v klínu klín". Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové.
  ["U vody stopen v klínu klín". Paraphrases of the texts by Karel Hynek Mácha in the work by Věra Linhartová.]
  Mácha redivivus 1810-2010. Praha: Academia, 2010 - (Haman, A.; Kopáč, R.), s. 261-278. ISBN 978-80-200-1872-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Linhartová, Věra * Mácha, Karel Hynek * paraphrases
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie v úvodu shrnuje charakter intertextové poetiky Věry Linhartové, následně sleduje a analyzuje máchovské parafráze v textech Věry Linhartové, konkrétně v básnickém triptychu Ianus tří tváří a titulní próze triptychu Dům daleko; všímá si analogií zvukových, lexikálních, obrazových i myšlenkových. Spřízněnost textů Věry Linhartové s dílem Karla Hynka Máchy je v závěru pojednána v kontextu tradice tzv. vidoucích básníků, s akcentem na básnický odkaz Jeana Arthura Rimbauda a francouzské parasurrealistické skupiny Le Grand Jeu.

  The study first summarizes the character of the intertextual poetics of Věra Linhartová. It is followed by an analysis of the paraphrases of the texts by Karel Hynek Mácha in the works by Věra Linhartová, particularly in the poetic triptych Ianus tří tváří and in the introductory novel of the triptych titled Dům daleko. It deals with the sound, lexical, visual and intellectual analogies. The study finally deals with the affinity of the texts by Věra Linhartová with the texts by Karel Hynek Mácha in the context of so called visionary poets, emphasizing the influence of the poet Jean Arthur Rimbaud and the French parasurrealistic group Le Grand Jeu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199186