Počet záznamů: 1

Význam aminokyselin v přímé výživě pěstovaných plodin

 1. 1.
  0363032 - UEK-B 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vránová, V. - Pavelka, Marian - Rejšek, P. - Formánek, P.
  Význam aminokyselin v přímé výživě pěstovaných plodin.
  [Significance of amino acids in direct nutrition of crops.]
  Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 127, č. 7/8 (2011), s. 234-235 ISSN 1210-3306
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/2D1/93/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: amino acids * plants * roots * uptake * crops
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.645, rok: 2009

  V posledních třech desetiletích jsou tzv. biologicky přístupné aminokyseliny vyskytující se v půdě intenzivně studovány z důvodu jejich možné důležitosti v přímé výživě rostlin. Jako biologicky přístupné aminokyseliny v půdě jsou označovány ty, které se nachází v půdním roztoku a výměnně sorbované na povrchu půdních koloidů. Důvodů, vedoucích ke studiu biologicky přístupných aminokyselin v půdě je několik: i) již od roku 1946 je známo, že rostliny jsou schopny přijímat aminokyseliny svými kořeny v celku bez jejich předchozí mineralizace, ii) nízká intenzita mineralizace dusíku v půdách některých typů ekosystémů, která nestačí pokrýt potřeby dusíkaté výživy rostlin (zejména arktické, boreální a alpínské oblasti), iii) preference některých rostlinných druhů k příjmu aminokyselin i v případě dostatečné přístupnosti minerálních forem dusíku a iv) dobrá konkurenceschopnost rostlin při získávání aminokyselin v porovnání s půdními mikroorganismy.

  ioavailable (in literature often termed “free“ amino acids) are those present in soil solution and exchangeably bound to soil colloids. These amino acids may be directly taken up by plant roots without their previous mineralization. Only a few studies were done to test amino acid uptake by roots of crops, and preference of crops for uptake of particular nitrogen form (NH4+, NO3- and amino acids). From these studies is evident that crops prefer mineral nitrogen uptake. Modern methods for measurement of direct amino acid uptake by plants are based on an injection of dual-labelled amino acids (13C and 15N) into rhizosphere soil to distinguish proportion of intact amino acid uptake. Disadvantage of these methods is possibility of amino acid break down into 15NH4+ and 13HCO3- before plant uptake takes place. Thus, development of new methods presents a current trend of this research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199154