Počet záznamů: 1

Česká poezie v postmoderní situaci

 1. 1.
  0362938 - UCL-M 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Piorecký, Karel
  Česká poezie v postmoderní situaci.
  [Czech Poetry in the Condition of Postmodernity.]
  Praha: Academia, 2011. 299 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-1960-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * postmodernity
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Kniha se zabývá básnickou tvorbou mladých debutantů, kteří vstoupili do literatury v 90. letech 20. století a jejichž tvorba se rodila ve spletitém kontextu posttotalitní kulturní situace, v níž se setkávaly velmi rozdílné tradice, včetně tradic v předchozích dekádách vykázaných z veřejné komunikace. Z této atmosféry vzešla mladá básnická generace devadesátých let, jejíž charakter nevyhnutelně formoval dobový zájem o vše, co bylo ještě v nedávné minulosti zakázané.

  The book is oriented towards the writing of young poets who made their authorial debuts into literary communication in the 1990s. It regards the creation of authors unburdered by experience with the cultural politics valid before November 1989, and therefore creation born in the complicated context of the post-totalitarian cultural situation in which very different traditions were combined, including traditions which were banned from public communication during the previous decades. Parallel with this process the young poetry of the 1990s was born, whose character was inevitably marked by the period interest in everything from the past that had been until recently forbidden.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199104