Počet záznamů: 1

Logika pro všechny ochotné myslet

 1. 1.
  0362933 - MU-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Sochor, Antonín
  Logika pro všechny ochotné myslet.
  [Logic for all willing to think.]
  1. - Praha: Karolinum, 2011. 363 s. ISBN 978-80-246-1959-0
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1019401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: mathematical logic * propositional calculus * predicate calculus * completeness theorem * incompleteness theorem
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  Tato kniha je úvodem do matematické logiky, určená studentům vyšších ročníků gymnasii a široké veřejnosti. Základní pojmy z logiky jsou zavedeny neformálně a vysvětleny pomocí mnoha příkladů, hádanek a cvičení. Tři kapitoly knihy pokrývají výrokový počet, predikátovou logiku a věty o úplnosti logiky prvního řádu a neúplnosti aritmetických teorií. Text je doplněn stručným popisem neklasických logik a zmínkou o historii logiky.

  This book is an introduction to mathematical logic intended for high school students and wider public. Main concepts of logic are introduced informally and explained using many examples, puzzles and exercises. The three chapters of the book cover the predicate calculus, the predicate calculus and theorems on completeness of first order logic and incompleteness of arithmetical theories. The text is complemented by a brief description of nonclassical logics and a mention of the history of logic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199099