Počet záznamů: 1

Pracovní právo

 1. 1.
  0362905 - USP-I 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Matejka, Ján - Hůrka, P.
  Pracovní právo.
  [Labour Law.]
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: labour law * civil law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace Pracovní právo je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě, reaguje aktuálně na stav pracovního práva v České republice. Dílo podává komplexní výklad pracovněprávní problematiky.

  The publication “Labour Law” is a theoretical basis for the study of labour law in its modern form and it responds to the current state of labour law in the Czech Republic. The work provides a comprehensive interpretation of labour issues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199078