Počet záznamů: 1

Schizofrenie z hlediska psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie

 1. 1.
  0362886 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Filip, Miroslav
  Schizofrenie z hlediska psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie.
  [Schizophrenia from the point of view of psychology of personal constructs: theory, research, psychotherapy.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 3 (2011), 204-221 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GP406/09/P604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: schizophrenia * personal construct psychology * psychotherapy
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011

  Studie analyzuje, srovnává a hodnotí několik hypotéz vysvětlující vznik symptomů schizofrenie, které vznikly v rámci teorie osobních konstruktů. Jejím cílem je zprostředkovat komplexní přehled vývoje na tomto poli od padesátých let minulého století až po současný výzkum. Přehled propojuje teoretická zpracování, empirický výzkum a implikace pro psychoterapii. Začíná základními teoretickými poznatky George Kellyho a hodnotí jejich rozpracování a empirické testování v díle Dona Bannistera, jeho spolupracovníků a následovníků. Zaměřuje se především na vztah mezi konstruktivistickými diagnostickými dimenzemi (volnost-vázanost, fragmentace-integrace, diferenciace-monolitičnost) a symptomy schizofrenie. Závěrečné oddíly se zaměřují na současný výzkum, který je ovlivněn příbuznými přístupy sociálního konstrukcionizmu, narativní psychologie a teorie dialogického já.

  The study analyses, compares and evaluates several hypotheses explaining symptoms of schizophrenia within the personal construct theory. It aims to provide a complex overview of development in this field from fifties of the last century until current research. The overview connects theoretical considerations, empirical research and implications for psychotherapy. It begins with basic notions of George A. Kelly and reviews their elaboration and empirical testing made by Don Bannister and his collaborators and followers. It focuses especially on relationships between constructivist diagnostic dimensions (loosening - tightening, fragmentation - integration, differentiation monolithic structure) and symptoms of schizophrenia. Last sections focus on recent research that is influenced by related approaches of social constructionism, narrative psychology and of the theory of dialogical self.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199062
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  filip1.pdf2458.5 KBVydavatelský postprintvyžádat