Počet záznamů: 1

Karolinské importy a jejich napodobování v Čechách, případně na Moravě (konec 8. - 10. století)

 1. 1.
  0362860 - ARU-G 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Profantová, Naďa
  Karolinské importy a jejich napodobování v Čechách, případně na Moravě (konec 8. - 10. století).
  [Carolingian imports and their copies in Bohemia and Moravia respectively (end of 8th - 10th century).]
  Zborník Slovenského národného múzea. Suppl. 4, - (2011), s. 71-104 ISSN 1336-6637.
  [Karolínska doba a Slovensko. Bratislava, 23.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Carolingian imports * Bohemia * Early Middle Ages * military equipment * weapons * luxurious jewellery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce předkládá přehled artefaktů karolinského původu, nejvýznamnější jsou 3 hrobové celky z 9. století (Kolín, Kouřim), obsahující zbraně a jejich dekorativní součásti, též porýnské sklo, unikátní kalich vyrobený asi v Cáchách a luxusní zlatý medailon. V 10. století přistupují ještě součásti relikviářů, relikvie, náhrobní stély a prsten jako osobní dar biskupu Vojtěchovi.

  The paper summarises Carolingian imports in Bohemia whereby the most important among them are grave finds (Kolín, Kouřim, Želénky). The most frequent imports are weapons (swords with inscriptions, lances, defensive armour), or sword or belt mounts. Rarely also glass vessels and jewellery (Želénky, Prague) occur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199042