Počet záznamů: 1

K etymologii praslovanského *s7t7 ‘plástev, plást medu’

 1. 1.
  0362739 - UJC-A 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Boček, Vít
  K etymologii praslovanského *s7t7 ‘plástev, plást medu’.
  [On etymology of Common-Slavonic *s7t7 ‘honeycomb’.]
  Slavica Slovaca. Roč. 46, č. 1 (2011), s. 36-39 ISSN 0037-6787
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346; GA ČR GPP406/11/P670
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Slavistics * Common-Slavonic, * etymology * honeycomb
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá etymologií praslovanského slova *s7t7 ‘plástev, plást medu’. Detailně jsou prodiskutovány dosavadní etymologické výklady a je navržen výklad nový, vycházející z předpokladu, že slovo je pokračováním původně onomatopoického kořene *s7p- ‘bzučet’.

  The study focuses on determining the etymology of Common-Slavonic word *s7t7 ‘honeycomb’. Existing etymological explanations are discussed in detail. A new explanation is proposed, based on the hypothesis that the word continues originally onomatopoeic root *s7p- ‘to hum, to drone’.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198977