Počet záznamů: 1

Porovnanie metód stanovenie dávkového ekvivalentu z dát meraných kremíkovým detektorom Liulin na palube Medzinárodnej kozmickej stanice

 1. 1.
  0362738 - UJF-V 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Kubančák, Ján - Ploc, Ondřej - Dachev, T.
  Porovnanie metód stanovenie dávkového ekvivalentu z dát meraných kremíkovým detektorom Liulin na palube Medzinárodnej kozmickej stanice.
  [Comparison of methods for determination of dose equivalent by means of Liulin silicon semiconductor spectrometer.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 19, 1/2 (2011), s. 53-57 ISSN 1210-7085
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0171; GA AV ČR KJB100480901; GA ČR GD202/09/H086
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: cosmic * dose equivalents * radiation * International Space Station
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  Medzinárodná kozmická stanica (ďalej len MKS) a jej posádka je vystavená pôsobeniu rozmanitej zmesi vysokoenergetických častíc kozmického žiarenia. V našom článku sa venujeme porovnaniu pôvodnej a dvoch zdokonalených metód používaných na stanovenie dávkového ekvivalentu na palube MKS.

  International Space Station (ISS) and its crew is exposed to complex mixed cosmic radiation field. In our article we deal with comparison of two methods for determination of dose equivalent onboard ISS.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198976