Počet záznamů: 1

Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575–1620)

 1. 1.
  0362690 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575–1620).
  [Between Prague and Altdorf. Prague utraquist university graduates as tutors of Bohemian nobility in Altdorf (1575-1620).]
  Documenta Pragensia. Roč. 29, - (2010), 325-345 ISSN 0231-7443
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Bohemian nobility * Altdorf * private tutors
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá absolventy pražské nekatolické univerzity, kteří působili ve službách české šlechty při jejích studijních pobytech v Altdorfu v poslední čtvrtině 16. a v prvních desetiletích 17. století.

  The submitted article deals with the Prague non-Catholic university graduates who operated as tutors of Bohemian nobility in the course of its studies in Altdorf in last quarter of the 16th and first decades of 17th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198943