Počet záznamů: 1

Přípustnost tzv. předbalené reorganizace bez návrhu či proti vůli dlužníka

 1. 1.
  0361623 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil - Kolesár, P.
  Přípustnost tzv. předbalené reorganizace bez návrhu či proti vůli dlužníka.
  [Admissibility of so-called “Prepackaged Reorganization” without a Petition or against a Debtor´s Will.]
  Obchodněprávní revue. Roč. 3, č. 7 (2011), s. 202-206 ISSN 1803-6554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: commercial law * bankruptcy * prepackaged reorganization
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Otázce, za jakých okolností může být přijato usnesení schůze věřitelů, resp. vyneseno rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude předbalená reorganizace, a zda je možno povolit reorganizaci bez návrhu, případně i proti vůli dlužníka, se věnují úvahy autorů v tomto článku.

  In this article, the authors reflect on the question under which circumstances a resolution of a creditors´meeting may be adopted, when a bankruptcy court may decide that a debtor´s bankruptcy shall be solved by prepackaged reorganization, and whether reorganization may be allowed without a petition or even against a debtor´s will.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198899