Počet záznamů: 1

Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V. Addenda et corrigenda. 53

 1. 1.
  0361603 - SLU-S 2012 RIV CZ cze, old, lat, grk B - Monografie kniha jako celek
  Hauptová, Zoe - Konzal, Václav - Čajka, František - Pilát, Štefan - Chromá, Martina
  Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V. Addenda et corrigenda. 53.
  [Old Church Slavonic Dictionary (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V. Addenda et corrigenda. 53.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR: Praha: Euroslavica, 2010. 72 s. ISBN 978-80-86420-40-0; ISBN 978-80-85494-90-7
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/1582
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Old Church Slavonic * dictionaries * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Způsobem zpracování Slovník jazyka staroslověnského V. (Lexicon linguae palaeoslovenicae; SJS) – Addenda et corrigenda. 53. navazuje na původní SJS (Praha 1966, 1973, 1982, 1997). Opírá se o kompletní, v SJS dosud nevyčerpaný materiál staroslověnské kartotéky. Slovník jazyka staroslověnského V. (Lexicon linguae palaeoslovenicae) – Addenda et corrigenda. 53. přináší doplňky a opravy existujících hesel I. dílu SJS, na základě nové excerpce přináší také nová hesla, jež z řady důvodů neobsahuje I. díl SJS (nové nálezy staroslověnských rukopisů, neúplná excerpce původních pramenných podkladů aj.). Úvodní sešit obsahuje ve čtyřech jazykových mutacích (česky, rusky, anglicky a latinsky) úvodní studii o významu celého projektu a soupis staroslověnských pramenů.

  Processing method of the Old Church Slavonic Dictionary (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V. Addenda et corrigenda 53. follows that of the SJS. It is based on a complete Old Church Slavonic card index that was only partially covered in the SJS. The aim of the Old Church Slavonic Dictionary (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V. Addenda et corrigenda 53. is to assemble addenda to the existing entries and corrections of the first volume of the SJS and create new entries based on new excerption that for some reason are not included in the first volume of the SJS (new discoveries of Old Church Slavonic manuscripts, imperfect excerption of the original sources, etc.). The introductory volume comprises four language versions (Czech, Russian, English and Latin), introductory studies of the significance of project, a description of the compilation of the dictionary entries and listing of the Old Church Slavonic sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198885