Počet záznamů: 1

Inovace v řízení procesů pro Petri sítě

 1. 1.
  0361586 - UTIA-B 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Papík, Martin - Moravec, J.
  Inovace v řízení procesů pro Petri sítě.
  [Innovations in process control for Petri nets.]
  Produktivita a Inovácie. Roč. 3, č. 3 (2011), s. 35-36 ISSN 1335-5961
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: manufacturing process * Petri nets * implementation
  Kód oboru RIV: JP - Průmyslové procesy a zpracování

  Úkolem návrhu každého systému je zajistit požadované chování v něm probíhajících procesů. Přičemž očekávané chování nebude porušovat omezující podmínky, získané ze specifikace (zadání). Jiné než požadované stavy tedy nesmí nastat. Toto požadované chování lze vynutit dodatečnou implementací tzv. supervizoru, který může být k existujícímu návrhu dodán jako organizační opatření, programový kód nebo hardware. Článek se zejména věnuje nástrojům, které slouží pro návrhy supervizorů. Konkrétně jde o matematický aparát založený na teorii grafů, speciálně Petriho sítí. Supervizor se bude skládat z míst, které budou napojeny na přechody procesní Petriho sítě. Návrh je založen na algebraickém řešení maticových rovnic.

  The role of each system design is to obtain the required behavior of manufacturing process, which doesn’t violate constraints, derived from the specification (input) and other than the known conditions cannot therefore arise. This required behavior enforce the implementation of additional implementation so-called supervisor, which can be placed to an existing design as organizational measures, software code or hardware. We use mathematical apparatus of Petri nets.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198870