Počet záznamů: 1

Modelové měření transportu škodlivých látek v ovzduší a zpracování do prostředí GIS pro intravilán Jablonného nad O

 1. 1.
  0361512 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jaňour, Zbyněk - Brych, Karel - Dittrt, František
  Modelové měření transportu škodlivých látek v ovzduší a zpracování do prostředí GIS pro intravilán Jablonného nad O.
  [Model measuring transport of airpollutants and processing in the GIS environment for the urban area of Jablonne above O.]
  Konference Orlicko-Kladsko 2010. Žamberk: Sdružení obcí Orlicko, 2011, s. 107-109. ISBN 978-80-254-8766-2.
  [Konference Orlicko-Kladsko 2010. Jablonné nad Orlicí (CZ), 06.10.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514; CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: transport of airpollutants * wind tunnel
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Studie se zabývá transportem znečišťujících látek nad složitým intravilánem města. Problém je zkoumán experimentálně v aerodynamickém tunelu s použitím analyzátoru IREX. Pohyb je simulován nad modelem krajiny v měřítku 1:1000. Získané výsledky potvrzuji, ze morfologie terénu je jedním z důležitých parametrů šíření znečištění.

  The study engages of the transport of airpollutants over a complex urban area. The problem is investigated experimentally in a wind tunnel by using Analyzer IREX. The transfer is simulated using model of a landscape at a scale 1:1000. The obtained results indicate that the terrain morphology is one of the important parameters in the diffusion of pollutants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198812