Počet záznamů: 1

Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená."

 1. 1.
  0361326 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bahenská, Marie
  Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.".
  [The Position of Czech Women Teachers and its Transformation after October 28th, 1918. "It is the most ungrateful and poorly paid work.".]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 159-168 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: World War I * Czech lands * teachers's associations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá vývojem vzdělávání učitelek v českých zemích, pozicí učitelek v průběhu posledních let Rakousko-uherské říše a vznikem a významem učitelských organizací. Na základě rozboru textů v Časopise učitelek jsou vylíčeny změny v učitelské profesi, které s sebou přinesl vznik Československé republiky.

  The paper deals with the development of the education of women teachers in the Czech lands, the position of women teachers during the last few years of the Austro-Hungarian Empire and the creation and importance of women's teachers associations. It depicts the transformations in the teaching profession brought about by the creation of the Czechoslovak Republic, basing itself primarily on an analysis ot the Women Teachers Journal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198664