Počet záznamů: 1

Andrej Hlinka (1864-1938)

 1. 1.
  0361316 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychlík, Jan
  Andrej Hlinka (1864-1938).
  [Andrej Hlinka (1864-1938).]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 55-66 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Hlinka, Andrej * Slovakia, history * Czechoslovakia, history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Andrej Hlinka byl čelným slovenským politikem první poloviny 20. století. V roce 1918 se Hlinka stal členem Slovenské národní rady a obhajoval oddělení Slovenska od Uher a jeho spojení s českými zeměmi.

  Andrej Hlinka was a key Slovak politician of the first half of the 20th Century. In 1918 Hlinka became a member of Slovak National Council and advocated separation of Slovakia from Hungary and its unification with the Czech Lands.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198656