Počet záznamů: 1

Krátká úvaha ke karlštejnskému apokalyptickému cyklu

 1. 1.
  0361310 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Krátká úvaha ke karlštejnskému apokalyptickému cyklu.
  [Brief reflection to the Apocalypse cycle at the Karlštejn Castle.]
  Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010, s. 79-92. Práce NPÚ, 3. ISBN 978-80-87104-75-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Karlštejn * wall painting * 14th century * iconography of the Virgin Mary and the Women of Apocalypse * interpretation of the scenes of the prophets Enoch and Elias
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Krátká úvaha o významu třech scén, vážících se k zobrazení Panny Marie jako Apokalyptické ženy a jejich umístění v Mariánském kostele v Menší věži hradu Karlštejna. Několik poznámek k interpretaci scén s proroky Enochem a Eliášem v apokalyptickém cyklu a jejich možné spojení s řeholníky mendikantských klášterů, kteří se mohli podílet na koncepci apokalyptického cyklu na Karlštejně.

  Brief reflection of wall paintings of the 14th century with three scenes of Virgin Mary as Women of Apocalypse, its sense and place in the Virgin Mary Church in the Lower Tower at the Karlštejn Castle. Some remarks to interpretation of the scenes with prophets Enoch and Elias of Apocalypse as mendikants friars, whose could be probably conceptors of Apocalypse cycle at Karlštejn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198650