Počet záznamů: 1

Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelova smrt od Františka Tkadlíka

 1. 1.
  0361271 - UDU-I 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Machalíková, Pavla
  Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelova smrt od Františka Tkadlíka.
  [Fratricide as a subject in 19th century painting. The Death of Abel by František Tkadlík.]
  Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia: Praha, 2011 - (Peisertová, L.; Petrbok, V.; Randák, J.), s. 308-320. ISBN 978-80-200-1900-4.
  [Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 25.02.2010-27.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: 19th century painting * iconography/Abel * František Tkadlík
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Obraz Smrt Abelova je nejen výrazným mezníkem díla jeho autora Františka Tkadlíka, ale i klíčové dílo dobové malířské produkce. Příspěvek se zabývá formální stránkou obrazu a možnými vzory, z nichž mohl Tkadlík při kompozici svého díla vycházet, a ikonografií obrazu: jeho souvislosti s motivem bratrovraždy v dobové české literatuře a možným mravně-filosofickým přesahům díla.

  The painting The Death of Abel by František Tkadlík is an important step in the painter´s development and also one of the key paintings of the period. The article presents an analysis of the formal aspects of the painting and its possible inspirations and of its iconography: it presents its relations to the topic of fratricide in contemporary Czech literature and to a possible ethical philosophical connotations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198626