Počet záznamů: 1

Dokumentace zločinců jako umělecký princip

 1. 1.
  0361270 - UDU-I 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Winter, Tomáš
  Dokumentace zločinců jako umělecký princip.
  [Documentation of criminals as an artistic principle.]
  Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia: Praha, 2011 - (Peisertová, L.; Petrbok, V.; Randák, J.), s. 301-307. ISBN 978-80-200-1900-4.
  [Zločin a trest v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 25.02.2010-27.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: crime * punishment * photography
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text se věnuje specifickému způsobu dokumentování zločinců na konci 19. století pomocí fotografie, využívající zrcadlo. Ukazuje souvislosti tohoto principu s volným uměním.

  The text treats the specific way of the documentation of criminals in the late of nineteenth century when the photographs were made by means of mirror. It points out the connections between this principle and the fine arts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198625