Počet záznamů: 1

Pravomoc k rozhodnutí o návrhu rodiče, jímž se domáhá vůči zdravotnickému zařízení podání informací o zdravotním stavu svého dítěte a umožnění nahlédnutí do zdravotnické dokumentace o něm vedené

 1. 1.
  0361216 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš - Králik, M.
  Pravomoc k rozhodnutí o návrhu rodiče, jímž se domáhá vůči zdravotnickému zařízení podání informací o zdravotním stavu svého dítěte a umožnění nahlédnutí do zdravotnické dokumentace o něm vedené.
  [The Jurisdiction to Make a Decision Regarding a Request from a Parent, in which she/he Demands Information about the Health of her/his Child from a Health Care Facility and the Right to Look into the Corresponding Health Documentation.]
  Soudní rozhledy. Roč. 17, č. 4 (2011), s. 124-128 ISSN 1211-4405
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: medical law * health documentation * information about the health
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2010,sp.zn.22 Cdo 3727/2008. K rozhodnutí o návrhu, jímž se rodič domáhá toho, aby mu zdravotnické zařízení podalo informace o zdravotním stavu jeho dítěte a aby umožnilo nahlédnout do zdravotní dokumentace o tomto dítěti vedené, obsahující citlivé údaje ve smyslu § 4 písm.b)zákona č.101/2000 Sb. je dána pravomoc soudu.

  Decision of the Supreme Court of the CR from November 30th 2010, file 22 Cdo 3727/2008. The jurisdiciction to make a decision regarding a request, in which a parent demands information about the health of her/his child from a health care facility and the right to look into the corresponding health documentation containing sensitive information as defined in the Article 4, letter b) of the Act No. 101/2000 Col.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198584