Počet záznamů: 1

Současná česká architektura a její témata

 1. 1.
  0361153 - UDU-I 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kratochvíl, Petr
  Současná česká architektura a její témata.
  [Contemporary Czech Architecture and its Themes.]
  Praha: Paseka, 2011. 205 s. ISBN 978-80-7432-110-8
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA800330701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech architecture * theory of architecture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Kniha je věnována současné české architektonické tvorbě. Úvodní teoretická stať ji zařazuje do kontextu mezinárodního vývoje a analyzuje ji ve vztahu k obecným kulturním a civilizačním problémům, na něž stavby dnes musí reagovat. V druhé části je interpretováno 30 vybraných realizací z let 2000-2010.

  The book is dedicated to contemporary Czech architectural production. The introductory theoretical section attempts to place it within the wider context of international architectural development, axamining it against the background of the general cultural and civilizational situation at the turn of the XXI. century. The second part presents 30 selected architectural works from the period 2000-2010.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198542