Počet záznamů: 1

3D mikromodely porézních struktur

 1. 1.
  0360987 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pražák, Josef
  3D mikromodely porézních struktur.
  [3D Micromodels of porous structures.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 371-372. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/1016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: porous structures * physical models * fluids in porous medium
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Dvourozměrné (2D) mikromodely porézních struktur jsou používány pro studium otázek spojených s pohybem tekutin v porézním prostředí jsou používány již takřka 30 let. Bylo pomocí nich získáno mnoho zajímavých informací. Jejich přímá aplikace na třírozměrné objekty reálného světa má však svá principiální omezení. Z tohoto důvodu byly vyvinuty mikromodely třírozměrné. Jako optimální pro jejich konstrukci se ukazuje vrstevnatá struktura, která dovoluje jednak velkou variabilitu co se týká modelového porézního prostoru, jednak získání velké statistiky prováděných experimentů.

  The 2D micromodels of porous structures have been used already 30 years. They have brought much interesting information, but an actual application of them on the 3D reality has natural limitation. That is why 3D micromodels have been developed. A multi-layer structure seems to be optimal for the construction of them. It allows not only a wide variety of modeled porous structures but a rich statistics of experiment as well.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198412