Počet záznamů: 1

Sir Frederick Leith-Ross a jednání o pomnichovské půjčce Česko-Slovensku

 1. 1.
  0360797 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuklík, J. - Němeček, Jan
  Sir Frederick Leith-Ross a jednání o pomnichovské půjčce Česko-Slovensku.
  [Sir Frederick Leith-Ross and the negotiations about a post-Munich loan to Czecho-Slovakia.]
  Moderní dějiny. Roč. 19, č. 1 (2011), 123-156 ISSN 1210-6860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * Munich Agreement * economic relations * Czechoslovak-British relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o ekonomických důsledcích mnichovské dohody a o jejich řešení československou vládou a dvěma mnichovskými signatáři, Francií a Velkou Británií. Rozhovory byly uzavřeny 27. ledna 1939 podpisem třístranné dohody o finanční půjčce Česko-Slovensku.

  The study deals with the economic consequences of the Munich Agreement and with their solutions by the Czechoslovak Government with two Munich signatories, France and Great Britain. The talks were closed on 27th January, 1939 by signing a three-party agreement on the financial loan granted to Czecho-Slovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198263