Počet záznamů: 1

Beneš a jeho vztah k SSSR za druhé světové války

 1. 1.
  0360796 - HIU-Y 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Němeček, Jan
  Beneš a jeho vztah k SSSR za druhé světové války.
  [Beneš and his relation to U.S.S.R. during Second World War.]
  Východná dilema strednej Európy. Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2010 - (Ivantyšynová, T.), s. 51-62. ISBN 978-80-970376-1-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * Czechoslovak Government in Exile 1939–1945 * Czechoslovak-Soviet relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o Benešovu vztahu k SSSR od německé agrese v březnu 1939. SSSR podporoval Benešův protest u Společnosti národů, ale v prosinci 1939 uznal Slovenský stát a vypověděl československého vyslance. Teprve po 22. červnu 1941 Sovětský svaz uznal československou exilovou vládu. SSSR podporoval Benešovu teorii kontinuity ČSR v předmnichovských hranicích, ale na konci druhé světové války Československo ztratilo území Podkarpatské Rusi a padlo do sovětské sféry vlivu.

  The study deals about Beneš’s relations to the U.S.S.R. from the German aggression of March 1939. The U.S.S.R. supported the Beneš’s protest to the League of Nations, but in December 1939 it recognized the Slovak state and expelled the Czechoslovak Envoy. Only after June 22, 1941 did the Soviet Union recognize the Czechoslovak Government in Exile. The Soviet Union supported to Beneš’s theory of continuity of Czechoslovakia in its pre-Munich borders, but at the end of WWII Czechoslovakia lost territory of Subcarpathian Ruthenia and fell within the Soviet sphere of influence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198262