Počet záznamů: 1

Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu

 1. 1.
  0360732 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš
  Problematické aspekty vztahu lékaře a pacienta zejména s ohledem na institut tzv. informovaného souhlasu.
  [Problematic Aspects of a Doctor-Patient Relationship Especially with Regard to the So-called Informed Consent Institute.]
  Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 25-35 ISSN 1804-8137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: informed consent * autonomy of will * paternalism
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/1

  Komplikovanost vztahu lékaře a pacienta. Základní faktory ovlivňující rozhodování lékaře a pacienta. Institut informovaného souhlasu.

  Complexity of a doctor-patient relationship. Fundamental factors influencing doctors´and patients´decisions. The institute of informed consent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198214