Počet záznamů: 1

Informovaný souhlas jako vyjádření autonomie vůle nebo reflexe paternalistického vztahu?

 1. 1.
  0360705 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Adam
  Informovaný souhlas jako vyjádření autonomie vůle nebo reflexe paternalistického vztahu?.
  [Informed Consent as an Expression of Autonomous Will or a Reflection of a Paternalistic Relation?.]
  Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 1-13 ISSN 1804-8137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: informed consent * autonomy of will * paternalism
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/6

  Zamyšlení nad opodstatněním informovaného souhlasu zejména v klinické medicíně z hlediska celistvosti pacientovy existence. Autor se ve stati zabývá ospravedlněním institutu informovaného souhlasu z pohledu uznání pacienta jako existujícího subjektu, míněno nikoliv pouze v právním, ale i ve filosofickém smyslu tohoto slova.

  Contemplations on the justification of informed consent particularly in clinical medicine from the point of view of integrity of a patient´s existence. In the article, the author deals with the justification of the institute of informed consent regarding the recognition of a patient as an existing subject, both in the legal and philosophical sense of the word.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198193