Počet záznamů: 1

Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení)

 1. 1.
  0360623 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení).
  [The Subject of Proprietary Rights and the Proposal of the Civil Code (Also on Abstraction in Juristic Thinking).]
  Právní rozhledy. Roč. 19, č. 11 (2011), s. 410-412 ISSN 1210-6410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: civil law * new Civil Code * private law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Téma věci v právním smyslu není hlavním tématem občanského zákoníku. Tím jsou vzájemná práva a povinnosti lidí v jejich soukromém styku. Avšak proto, že jmění představuje důležitý prvek v mezilidských vztazích, vyvstávají pro soukromé právo jejich majetkové aspekty velmi významně - stejně jako potřeba jejich adekvátního normativního vyjádření. Věc v právním smyslu je ústředním pojmem majetkového práva se zřetelem k právům věcným i obligačním.

  A thing in the legal sense of the word is not the main topic of the Civil Code. The Civil Code concentrates mainly on mutual rights and duties of individuals in their private interactions. However, as property represents an important element in human relations, proprietary aspects are perceived as very significant in Private Law, as the need of their adequate normative expression. A thing in the legal sense of the word is the central concept of Property Law regarding proprietary rights and obligatory rights.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198132