Počet záznamů: 1

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

 1. 1.
  0360463 - UEM-P 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Topinka, Jan
  Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?.
  [Do we need to study possible risks of nanomaterials to human health?.]
  Vesmír. Roč. 90, č. 4 (2011), s. 212-213 E-ISSN 1214-4029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: nanomaterials * nanosafety * nanotoxicology
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  V článku je diskutována otázka rizika používání nanomateriálů pro zdraví lidí. Je to otázka velmi složitá vzhledem k tomu, že nanomateriály jsou z hlediska chemického i fyzikálního velmi heterogenní látky a jejich možné negativní účinky jsou ovlivňovány mnoha faktory. Situace je komplikovaná navíc tím, že v důsledku spalovacích procesů se dostávají do ovzduší nanočástice, na nichž jsou navázány toxické kovy a organické látky (některé z nich – PAU- jsou známy jako lidské karcinogeny). Je zdůrazněno, že by měly být provedeny kvalitní interdisciplinární studie nanomateriálů, jejichž výsledky by vytvořily základ pro zavedení legislativy v oblasti bezpečnosti nanotechnologií.

  The article discusses the problem of the risk of nanomaterials for human health. This task is very difficult since nanomaterials are chemically and physically heterogeneous and their possible adverse effects are affected by many factors. The situation is even more complicated by the presence of combustion related nanoparticles in the ambient air carrying toxic metals and organic compounds. Some of them (PAHs) are known to be carcinogenic to humans. It is stated, that well conducted interdisciplinary studies are necessary to build a mechanistic knowledge as a basis for the future legislation in the area of nanosafety.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006484