Počet záznamů: 1

Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0360280 - UJC-A 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ireinová, Martina
  Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku.
  [The Name František in Czech Dialects and Minor Olace Names in Moravia and Silesia.]
  Jazykovedné štúdie 28. Súradnice súčasnej slovenskej dialektológie. Vol. 28. Bratislava: Veda, 2010 - (Balleková, K.), s. 89-95. Jazykovedné štúdie, 28. ISBN 978-80-224-1171-4.
  [Vedecký seminár venovaný životnému jubileu Adriany Ferenčíkovej. Bratislava (SK), 07.01.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: surname * firstname František * dialects * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V příspěvku je věnována pozornost příjmením českých nositeků odvozených od jména František (např. Franek, Francl, Ferko). Hypokoristické podoby jmen František a Františka jsou představeny na českém nářečním materiálu (např. Fanda, Francek, Fanka); tato jména se též apelativizovala (např. františka ,třezalka tečkovaná = Common St. John´s wort´ (Hypericum perforatum)). Jméno František a jeho obměny jsou obsaženy v anoikonymech z Moravy a Slezska (např. Františkov).

  The item deals with Czech surnames derived from the firstname František (e. g. Franek, Francl, Ferko). Hypocoritic forms of the names František and Františka are present on the Czech dialectal material (e. g. Fanda, Francek, Fanka); rarely, these names turned into appellatives (e. g. františka ,common St. John´wort - Hypericum perforatum). The name František and its variants are contained in minor place names from Moravia and Silesia (e. g. Františkov).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197869