Počet záznamů: 1

The trend of BMI values of US adults by deciles, birth cohorts 1882–1986 stratified by gender and ethnicity

 1. 1.
  0359999 - UIVT-O 2012 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Komlos, J. - Brabec, Marek
  The trend of BMI values of US adults by deciles, birth cohorts 1882–1986 stratified by gender and ethnicity.
  Economics and Human Biology. Roč. 9, č. 3 (2011), s. 234-250 ISSN 1570-677X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: BMI * USA * NHANES * obesity * overweight * semiparametric modeling * GAMLSS model * percentile estimation
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.722, rok: 2011

  We estimate trends in BMI values by deciles of the US adult population by birth cohorts 1882-1986 stratified by ethnicity and gender. The estimates are based on a flexible Box-Cox-t (BCT) family and the semiparametric GAMLSS approach, Rigby and Stasinopoulos (2006). The estimates show that the BMI distribution became increasingly right skewed over the years covered by our model. The rate of change of the BMI decile curves varied greatly over time and across gender and ethnicity. The BMI deciles of white men and women experienced upswings after the two world wars and downswings during the Great Depression and also decelerated after 1970. However, among African Americans the pattern is different during the first half of the century with men's rate of increase in BMI values decreasing substantially and that of females remaining constant at a relatively high level until the Second World War. After the war, though, the rate of change of BMI values of blacks came to resemble that of whites.

  V článku je odhadnut vývoj tvaru populačního rozdělení BMI dospělé US populace v rozmezí kohort dle roku narození 1882-1986. Odhadnuta je dynamika percentilů popisujících tvar celého rozdělení BMI, a to stratifikovaně, dle etnika a pohlaví. Odhady jsou založeny na flexibilním Box-Coxově-t (BCT) modelu a semiparametrickém GAMLSS přístupu, Rigby a Stasinopoulos (2006). Kromě detailní charakterizace průběhu zvyšování šikmosti populačního BMI rozdělení z odhadů plynou různá nová zjištění o dynamice deformace tvaru BMI distribuce, zejména po obou světových válkách. Jasně patrná je také stagnace celkového posunu BMI k vyšším hodnotám během hospodářské krize. Zrychlený nárůst po 2. sv. válce začíná zpomalovat po roce 1970. Zajímavé jsou také detailní srovnání mezi pohlavími a etniky, jež se vzhledem k BMI. Dynamika změn BMI rozdělení se mezi nimi dosti liší.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197659