Počet záznamů: 1

Identifikace somatometrických a volemických změn bioimpedančními metodami

 1. 1.
  0359953 - UFCH-W 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petr, M. - Kohlíková, E. - Navrátil, Tomáš
  Identifikace somatometrických a volemických změn bioimpedančními metodami.
  [Bioimpedance methods to measure somatometric and volumetric changes.]
  Sborník přednášek. XXXI. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST servis, 2011 - (Navrátil, T.; Barek, J.), s. 114-117. ISBN 978-80-254-9634-3.
  [Moderní elektrochemické metody /31./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2011-27.05.2011]
  Grant CEP: GA ČR GAP206/11/1638; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: bioelectrical impendance analysis * multi-frequency BIA * body weight
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Stanovení tělesné hmotnosti a výšky poskytuje užitečná avšak naúplná data o tělesném složení jedince. V současné době je k hodnocení tělesné kompozice využíváno mnoho metodik, v naprosté většině se jedná o dvou-segmentální modely, které rozdělují tělo na tukovou a beztukovou hmotu. Cílem naší práce bylo zaznamenat krátkodobé změny tělesné kompozice metodou BIA něhem 30 denní suplementace kratinem a to u skupiny sportovců s konstantním stravovacím a pohybovým režimem. Zlěpšení výkonnosti se po příjmu kreatinu mj. projevuje hypertrofií svalové tkáně, zvýšením svalové síly a zvýšeným posílem aktivní tělesné hmotnosti. Jedním s nepříznivých účinků podávání kreatinu je nárůst tělesné hmotnosti, který je vysvětlován vyšší zadržováním tělesných tekutin.

  Assessment of human body composition has stimulated the need for an understanding of available methodologies of estimating fat free mass and percent body fat. In our study, we found statistical significant changes of body composition evaluated by multi-frequency bioelectrical analysis in a group of athletes following creatine supplementation. These results are consistent with literature i.e. supplemented creatine effects osmolality of cell´s membranes which leads to increased intracellular water retention. Multi-frequency BIA can be considered to be an accurate and sensitive method for assessment of human body composition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197626