Počet záznamů: 1

Amperometrická stanovení nitrosloučenin pomocí průtokového detektoru ze stříbrného pevného amalgámu

 1. 1.
  0359935 - UFCH-W 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Yosypchuk, O. - Barek, J. - Josypčuk, Bohdan
  Amperometrická stanovení nitrosloučenin pomocí průtokového detektoru ze stříbrného pevného amalgámu.
  [Amperometric Determinations of Nitrocompounds with Flow Detector of Silver Solid Amalgam.]
  Sborník přednášek. XXXI. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: BEST servis, 2011 - (Navrátil, T.; Barek, J.), s. 200-203. ISBN 978-80-254-9634-3.
  [Moderní elektrochemické metody /31./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2011-27.05.2011]
  Grant CEP: GA ČR GAP206/11/1638
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: 4-nitrophenol * amperometric detector * tubular electrode of silver solid amalgam
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  V této pilotní studii byl představen nový typ tubulárního amperometrického detektoru na bázi stříbrného pevného amalgámuurčeného primárně pro redukující se látky a byl testován na modelovém vodném roztoku 4- nitrofenolu ve FIA systému. První výsledky ukazují, že tento typ detektoru poskytuje vysoce kvalitní signály 4- nitrofenolu. Nicméně jsou zde problémy s opakovatelností signálu způsobené pravděpodobně vysokou citlivostí na přítomnost kyslíku. Toto se snažíme odstranit v dalším výzkumu.

  In this pilot study, a new type of flow tubular amperometric detector based on silver solid amalgam was introduced. The tubular cell was tested under flow injection analysis for determination of 4-nitrophenol in aqueous solutions. The first results show that this type of detector provides high-quality signals of 4-nitrophenol. However, there are some problems with repeatability of signals caused probably of high sensitivity due to the presence of oxygen, which we shall try remove in further research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197614