Počet záznamů: 1

Srovnávací ústavní právo

 1. 1.
  0359904 - USP-I 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blahož, Josef - Balaš, Vladimír - Klíma, K.
  Srovnávací ústavní právo.
  [Comparative Constitutional Law.]
  4. přepr. a doplněné. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 524 s. ISBN 978-80-7357-629-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: comparative law * constitutional law * political systems
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Kniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti naší politiky, žurnalistiky, vyššího úřednictva, podnikatelské a bankovní sféry.

  The book is a scientific monograph on comparative constitutional law, on constitutional political systems of those states which are currently the centre of attention of our politics, journalism, upper administrative personnel, enterpreneurs and the banking sector.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197595