Počet záznamů: 1

The trace analysis of microorganisms in real samples by combination of a filtration microcartridge and capillary isoelectric focusing

 1. 1.
  0359872 - UIACH-O 2012 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Horká, Marie - Horký, J. - Kubesová, Anna - Zapletalová, E. - Šlais, Karel
  The trace analysis of microorganisms in real samples by combination of a filtration microcartridge and capillary isoelectric focusing.
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 400, č. 9 (2011), s. 3133-3140 ISSN 1618-2642
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: capillary isoelectric focusing * real samples * spores * fungi
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.778, rok: 2011

  The spores of Monilinia spp. and P. expansum were preconcentrated from the real samples on the filtration microcartridge and off-line separated by capillary isoelectric focusing. The fungi from real apple samples were identified on the basis of the isoelectric points of their spores.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197569