Počet záznamů: 1

Úvaha o aplikovatelnosti (k vyhlášce o postupu při úmrtí a pohřebnictví)

 1. 1.
  0359753 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš - Doležal, A. - Uher, J.
  Úvaha o aplikovatelnosti (k vyhlášce o postupu při úmrtí a pohřebnictví).
  [Reflection on Applicability (of the Regulation on Proceedings Regarding Death and Funeral Services).]
  Zdravotnictví a právo. Roč. 15, č. 2 (2011), s. 2-4 ISSN 1211-6432
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: medical law * Regulation on Proceedings Regarding Death and Funeral Services * Ministry of Health
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá rozhodnutím vydaným Ministerstvem zdravotnictví. V zásadě se jedná o to, zda vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, je za stávajícího právního stavu aplikovatelná.

  The article deals with the decision issued by the Ministry of Health. In principle, it concerns the question whether Regulation No. 19/1988 Coll. on Proceedings Regarding Death and Funeral Services, is applicable under the current state of law.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197474