Počet záznamů: 1

Oxidický katalyzátor, zejména pro odstraňování N2O z odpadních průmyslových plynů

 1. 1.
  0359715 - UCHP-M 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Oxidický katalyzátor, zejména pro odstraňování N2O z odpadních průmyslových plynů.
  [Oxide Catalyst, Especially for N2O Removal from Waste Gases.]
  2009. Vlastník: Vysoká škola chemicko - technologická v Praze - Ústav chemických procesů AV ČR, v.v - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: 300807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: N2O decomposition * oxide catalyst * optimized surface properties
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1032662&lan=cs

  Vynález se týká postupu odstraňování N2O z odpadních průmyslových plynů rozkladem na dusík a kyslík, ke kterému dochází působením oxidických katalyzátorů s optimalizovanými povrchovými vlastnostmi.

  The invention concerns N2O removal from waste industrial gases by decomposition to nitrogen and oxygen, which is accomplished by action of xidic catalysts having optimized surfaře properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197449