Počet záznamů: 1

K možnosti drobných konjektur v Máchových textech

 1. 1.
  0359662 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Charypar, Michal
  K možnosti drobných konjektur v Máchových textech.
  [The Possibilities of Modest Speculation in Mácha's Fiction.]
  Česká literatura. Roč. 59, č. 2 (2011), s. 288-290 ISSN 0009-0468.
  [II. textologické kolokvium. Praha, 16.12.2010-16.12.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * textology * Mácha, Karel Hynek
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Krátký článek navrhující několik minoritních oprav v prózách K. H. Máchy (interpunkce, prohození slov).

  A short article suggesting a few minor corrections in K. H. Mácha's prose writings (punctuation, word order).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197406